Antidekubitní program

Antidekubitní matrace a podložky jsou důležitou součástí prevence proti vzniku proleženin.
Rovnoměrně rozkládají tlak v dané oblasti, minimalizují poškození tkáně a zajišťují maximální
stabilitu a komfort. Samotné pořízení pomůcky však nestačí, je nezbytné postarat se o pravidelné
polohování pacienta, omezit bariéry mezi pokožkou a podložkou a dodržet maximální hygienu.

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 725 763 361