Pomůcky do koupelny

Pomůcky do koupelny jsou určeny pro tělesně postižené osoby či pro osoby se sníženou
schopností mobility. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny, eliminují
možné riziko při těchto úkonech, usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 725 763 361